SMT 5.25 THB +0.27 (5.42%)
ภาษา:
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น 

ปฏิทินนักลงทุน

ปี
วันที่กิจกรรมรายละเอียด
16 ก.ค. 2566บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2566

ณ 13:15 – 14:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday

25 พ.ค. 2566บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2566
ณ 16:15 – 17:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
27 เม.ย. 2566วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ณ 14:00 น. ณ ห้อง เมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร