SMT 4.84 THB -0.04 (-0.82%)
ภาษา:
 
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น 

ปฏิทินนักลงทุน

ปี
วันที่กิจกรรมรายละเอียด
15 ส.ค. 2565บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2565
ณ 11:15 – 12:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
13 มิ.ย. 2565บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2565
ณ 09:15 – 10:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
28 เม.ย. 2565วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ณ 14:00 ณ ห้อง เมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

21 มี.ค. 2565บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2564

ณ 15:15 – 16:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday