SMT 5.65 THB -0.05 (-0.88%)
ภาษา:
 
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น 

ปฏิทินนักลงทุน

ปี
วันที่กิจกรรมรายละเอียด
17 พ.ย. 2564บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2564

ณ 13:15 – 14:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday

30 ก.ย. 2564วันกำหนดการใช้สิทธิ
23 - 29 ก.ย. 2564ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ SMT-W3
27 เม.ย. 2564วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ณ 14:00 ณ ห้อง วีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร