SMT 4.84 THB -0.04 (-0.82%)
ภาษา:
 

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นักลงทุนสัมพันธ์

เลื่อนลง

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

04 สิงหาคม 2565

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)

04 สิงหาคม 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

04 สิงหาคม 2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม

(หน่วย: พันบาท)

รวมหนี้สิน

(หน่วย: พันบาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย: พันบาท)

ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 2/2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร
ไตรมาสที่ 2/2565
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
ไตรมาสที่ 1/2565
รายงานประจำปี
รายปี แบบแสดงข้อมูลประจำปี/ 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

เราขอขอบคุณสำหรับความคิดเห็นหรือคำถามของคุณ

อีเมลรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัท เราจะส่งข่าวสารให้ท่านทางอีเมล์