บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2558

ณ 15.20 – 16.20 น. สถานที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 1101 ชั้น 11