SMT 2.72 THB +0.10 (3.82%)
ภาษา:

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นักลงทุนสัมพันธ์

เลื่อนลง

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

31 พฤษภาคม 2567

แจ้งแต่งตั้งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (แก้ไข)

30 พฤษภาคม 2567

4 มิถุนายน 2567 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ SMT-W3

29 พฤษภาคม 2567

แจ้งแต่งตั้งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม

(หน่วย: พันบาท)

รวมหนี้สิน

(หน่วย: พันบาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย: พันบาท)

ดาวน์โหลด

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

เราขอขอบคุณสำหรับความคิดเห็นหรือคำถามของคุณ

อีเมลรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัท เราจะส่งข่าวสารให้ท่านทางอีเมล์