SMT 4.64 THB +0.06 (1.31%)
ภาษา:
 

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นักลงทุนสัมพันธ์

เลื่อนลง

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

11 พฤษภาคม 2565

แจ้งการลาออกของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

09 พฤษภาคม 2565

การลงทุนธุรกิจใหม่ (ธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์) (แก้ไขเพิ่มเติม)

05 พฤษภาคม 2565

การลงทุนธุรกิจใหม่ (ธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์)

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม

(หน่วย: พันบาท)

รวมหนี้สิน

(หน่วย: พันบาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย: พันบาท)

ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 1/2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร
ไตรมาสที่ 1/2565
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
ไตรมาสที่ 4/2564
รายงานประจำปี
รายปี แบบแสดงข้อมูลประจำปี/ 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

เราขอขอบคุณสำหรับความคิดเห็นหรือคำถามของคุณ

อีเมลรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัท เราจะส่งข่าวสารให้ท่านทางอีเมล์